Handlingsplan Trycksår

Att användas som en guideline i det dagliga arbetet med att förebygga och behandla trycksår.

Läs mer och ladda ned

Hälsoekonomi

Ett område som har betydande ekonomiska påfrestningar för hälso- och sjukvård är patienter med trycksår. Kostnaden att behandla trycksår är uppemot 10 ggr mer än att förebygga. Bara i Jönköpings läns landsting uppskattas behandlingen av trycksår under ett år kosta 53 miljoner kr, enbart i akutsjukvården.

Läs mer